Новини

Чи можливо отримати високі врожаї сої без Вуксал CalciBor?

05/09/2017

Висока абортивність сої обумовлена високою чутливістю рослини до несприятливих умов навколишнього середовища під час цвітіння та формування бобів, особливо, ґрунтовою і атмосферною посухою та температурою повітря вище 28ºС. В умовах стресу у рослин відзначається значне виділення етилену (фітогормону старіння). Підвищена кількість етилену в рослині сої у репродуктивний період призводить до значного опадання квіток і бобів, зменшення маси зерна, що призводить до зниження врожайності культури. Кальцій в поєднанні з бором, як відомо, інгібують утворення етилену в рослині зернобобових, що сприяє покращенню процесу запилення та знижує абортивність квіток, бобів і насіння.

 

 

Вуксал CalciBor містить велику кількість кальцію (22,4%) та бору (3,2%), а також додатково містить азот (14,4%), магній (1,6%) і мікроелементи (Cu, Mn, Mo, Fe і Zn), які необхідні для досягнення запланованого врожаю і якості продукції.

 

Дослідженнями, що проводилися менеджером компанії ТОВ «Уніфер» Калієвським Максимом у Звенигородській філії ТОВ «НВФ «Урожай» (с. Рижанівка Звенігородського району Черкаської області) на сірих опідзолених ґрунтах, було встановлено позитивну дію Вуксал CalciBor – 2,0 л/га, внесеного у фазу бутонізації, на формування врожау сої сорту Медок.

Ефективна дія Вуксал CalciBor проявилась:

  • у підвищенні біологічної врожайності зерна на 2,1 ц/га або 10% за абсолютного значення 22,7 ц/га;
  • у формуванні більшої кількості бобів на одній рослині порівняно з контролем на 3%;
  • у подовженні вегетаційного періоду сої, адже маса 1000 зерен становить 127 г, що перевищує контрольний варіант на 9 г або 8%.