Новини

Щоб було солодко!

30/06/2022

Буряк цукровий традиційно був основною технічною культурою України. Ґрунтово-кліматичні умови Лісостепової зони та сучасний рівень технології дозволяють одержати 8-10 т/га цукру.

Відомо, що потенціал урожаю цієї високопродуктивної культури закладається у перший місяць вегетації. Нестача елементів живлення на початку вегетації буряку цукрового затримує ріст і розвиток рослин, негативно впливає на майбутній урожай та цукристість коренеплодів. Вкрай важливо забезпечити молоду рослину усім спектром макро- мезо- та мікроелементів у цей «критичний» період.

Із появою перших справжніх листків у корені відбуваються вторинні зміни. Спочатку в паренхімних клітинах центрального циліндра під первинним лубом формуються камбіальні клітини у вигляді двох дуг, які потім перетворюються у камбіальне кільце.

Коренеплоди потовщуються за рахунок утворення кілець  і розростання міжкільцевої паренхіми, яка містить значну кількість цукру. У буряку цукрового утворюється 6–12 камбіальних кілець.

Завдяки фотосинтезу буряк цукровий зможе реалізувати свій потенціал продуктивності лише за умови формування оптимальної асиміляційної поверхні яка здатна функціонувати тривалий час забезпечуючи стале накопичення цукрози та високий врожай коренеплодів.

Чинники, від яких напряму залежить вихід цукру і на які ми можемо вплинути, це обробіток ґрунту, попередник, система живлення, сорт/гібрид, якісний захист. 

У схемі фоліарного живлення буряку цукрового в СТОВ «Агрофірма-Нива» були внесені Вуксал Борон рН (двічі), Вуксал Мікроплант, Вуксал БІО Аскофол та Вуксал БІО Аміноплант.