Публiкацiї

Час подбати про ріпак!

15/08/2018

У порівнянні з іншими культурами, родини Brassica, ріпак є високо вимогливим до бору і чутливо реагує на його дефіцит.

Потреба ріпаку у борі у п’ять разів більша, ніж у зернових культур. Він потребує 300–600 г бору на 1 га і є важливим для рослин впродовж усієї вегетації.

Бор відіграє важливу роль у регулюванні рівня гормонів у рослині та сприянні оптимального росту; бере участь у побудові структури клітинної стінки, тобто сприяє руху кальцію; забезпечує переміщення води, поживних речовин та органічних сполук до молодих частин рослини.

Збільшення урожайності завдяки високопродуктивним сортам ставить підвищені вимоги до доступних мікроелементів.

Важливість мікроелементів для фізіології рослин лежить в їх впливі на роботу ферментів, отже, нестача може суттєво знизити врожайність!

Вже у фазі осінньої розетки (6-8 листків ріпаку) проходить про­цес закладки генеративних органів. Восени, на початкових фазах росту,  розвивається коренева система ріпаку та формується більша частина стриж­невих коренів. У разі відсутності бору, вже восени можуть спостерігатися пустоти в серцевині кореня.  

Рух цукрів - це важлива частина фотосинтезу, процес, за допомогою якого рослини перетворюють енергію сонячного світла у рослинну енергію. Бор забезпечує швидкість транспортування цукрів з листя, в якому вони утворюються, в інші органи рослини.

Перезимівля озимого ріпаку несе у собі немало ризиків. Зазвичай ріпак зимує набагато гірше, ніж озимі колосові.

На ранніх фазах Бор сприяє зміцненню кореневої системи, нагромадженню цукрів у кореневій шийці та її збільшенню. Усі вказанні процеси ми можемо регулювати.

Використання Вуксал Борон рН з підвищеним вмістом Бору і Фосфору, в поєднанні з комплексом елементів живлення у фазі 6-8 листків восени забезпечить ріст і розвиток кореневої системи, (уникнення дуплистості кореня), сприятиме перезимівлі і закладанню генеративних органів.

Ріпак менш чутливий до дефіциту міді та цинку, ніж зернові і,  тим не менш, може виникнути дефіцит, зокрема при високому рН ґрунту, вапнуванні або високому вмісті органічної речовини в ґрунті. Мідь входить до складу білків, що є в хлоропластах. При нестачі ж цинку відбувається затримка росту з укороченими міжвузлями, а в деяких випадках поєднується з хлорозом.

Немає ніяких сумнівів щодо ролі заліза. Воно бере участь у формуванні хлорофілу, асиміляції N, зниженні рівня нітратів та синтезі білка.

Ріпак відносять до культури з середньою потребою в марганці, який функціонує частково як компонент та як активатор деяких ферментів, бере участь у фотосинтезі та є необхідним для утворення хлоропластів та їх стабільності, синтезу білків.

Молібден є відносно "новим" мікроелементом, оскільки лише 50 років тому було виявлено його важливість у порівнянні з іншими мікроелементами. Він тісно пов'язаний з метаболізмом азоту.

Отже, технологічно контрольованим є забезпечення живлення рослин ріпаку та оптимальним рівнем рН робочого розчину при використанні Вуксал Борон рН.

Вуксал Борон рН - це висококонцентрована  суспензія  для  швидкого  і  безпечного забезпечення рослин бором.

Вуксал Борон pH має унікальну властивість (в порівнянні з іншими «борними мікродобривами») - буферний ефект. Створює оптимальні характеристики  робочого  розчину для  ефективного  застосування  спільно  з ЗЗР (особливо чутливими до лужного рівня рН). 

 

Інші публікації